Moderaterna i Östergötland besöker polisen

Tisdagen den 24 maj 2016

I Moderaterna i Östergötlands politikutvecklingsprojekt – Östgötaresan – vill vi ta ansvar för hela Östergötland. Staden och landsbygden är två viktiga delar som inte är varandras motsatser, utan behöver varandra. Trygghetsaspekten runt om i vårt län är någonting som vi därför tar på allvar. Vi måste kunna känna oss trygga vart vi än bor i länet. Därför gjorde ett antal moderater från Östergötland idag ett besök hos polisen i Linköping för att träffa Ulrika Herbst, regionpolischef, Torbjörn Johansson, biträdande regionpolischef, Robert Wallén, polisområdeschef Östergötland, och Anna Lindqvist, lokalpolisområdeschef Linköping.

Vi inledde mötet med att få information om resan från 23 myndigheter till 1. En resa som påbörjades 2011 och nu är i slutskedet i genomförandet av reformen. Endel säger att det har gått fort i omorganisationen, vissa säger att det har gått alldeles för långsamt. Nu är de i alla fall snart i mål. Polisen består idag av sju stycken regionområden, där Region Öst är fjärde största region. Regionen sträcker sig från Gislaved och Värnamo ända upp till Strängnäs, det betyder alltså att vi Region Öst innefattar mer än bara Östergötland som polisområde. Den nya polisregion anses vara väl utformad där de större kommunerna, Jönköping, Linköping, Norrköping och Nyköping ligger bra till geografiskt. Man har ca 600 poliser i arbetskraft årsvis, siffran är egentligen högre, men som på så många andra ställen är det folk som är tjänstlediga, föräldralediga m.m.

Någonting som de poängterade var att de hade haft svårt att klara av hösten 2015 om de inte hade vart 1 myndighet. Om man fortsatt vara 23 myndigheter hade förhandlingarna över resurser m.m. antagligen tagit betydligt längre tid. Nu kunde de istället omlokalisera resurser till områden där det behövdes för att stärka upp, t.ex. i Malmö.

Polisens verksamhetsidé:

”Närmare medborgaren, mer tillgängliga och tillsammans leder vi det brottsbekämpande arbetet för trygghet, rättssäkerhet och demokrati.”

En ny verksamhetsidé har plockats fram i samband med utformningen av en polismyndighet där man vill komma närmare medborgaren och bli mer tillgängliga. Vilket i sig är bra, men för att bli det krävs det också mer resurser till polisen för att kunna täcka upp, bland annat inom områden som idag ligger efter och har långa handläggningstider, men också ute på fältet i våra städer och på vår landsbygd. Folk måste kunna känna sig säkrare. Därför har moderaterna i sin plan för ett starkare Sverige presenterat att vi behöver minst 2000 nya poliser för att kunna stärka upp i landet. Det krävs verkligen mer resurser och åtgärder för att polisen ska kunna göra sitt jobb fullt ut.

Vi pratade även om lokalpolisområden, dessa är polisens nav och ska vara basen för polisens verksamhet. De ska ge korta och snabba beslutsvägar som ska kunna skapa bättre förutsättningar för en väl fungerande lokal polisverksamhet. De utgår här från två punkter. den ena är att mer än hälften av polisregionernas verksamhet ska bedrivas i lokalpolisområdena, närmare medborgaren. Samt att det lokala polisarbetet ska stärkas genom att resurser och mandat att fatta beslut finns lokalt. Anna Lindqvist, lokalpolisområdeschef i Linköping, fyllde på med att hon tycker att resurserna finns hos henne, men det handlar också om att kunna prioritera rätt och fatta tuffa beslut. Ibland blir det dock svårt, men då får man antingen hjälp av ett annat lokalpolisområde, eller tvärtom. Den nya hjälpande organisationen fungerar alltså betydligt bättre än jämfört med tidigare. 59% av alla resurser går till lokalpolisområdet för att de ska kunna vara närmare medborgaren och bli mer tillgängliga. Vissa områden behöver såklart mer närvaro och tillgänglighet än andra, och det är här prioriteringarna kommer in.

Ett bra besök där vi fick en positiv bild över omorganisationen till en enda myndighet. Problematiken kvarstår dock kring att polisen faktiskt behöver mer resurser. Moderaterna har presenterat ett förslag om minst 2000 nya poliser. Detta är såklart välkommet. För om inte polisens verksamhet fungerar, vem ska då leda det brottsbekämpande arbetet för trygghet, rättsäkerhet och demokrati?

Moderaterna i Linköping besöker SmåSkolan i Ljungsbro

17 maj 2016

Moderaterna i Linköping besökte idag SmåSkolan i Ljungsbro som del av Moderaterna i Östergötlands politikutvecklingsprojekt – Östgötaresan. SmåSkolan är en skola som inte gör som alla andra, vilket gör att de ibland är populära och ibland kritiserade! Skolan är startad av, ägs och drivs idag av Jessica och Fredrik Påhlsson, båda med en bakgrund inom läraryrket. Vi fick sätta oss ner med Fredrik, som också är rektor, för att prata om skolans verksamhet, utveckling och framtid.

Iden kring SmåSkolan uppkom när de själva funderade på vart deras barn skulle börja skolan. På den vägen är det och sedan 2011 driver de skolan i Ljungsbro för F-3. De har idag ca 80 elever på skolan och arbetet för en expandering med årskurs 4-6 är igång, vilket räknas bli klart under perioden 2016-2019 i en helt egen lokal, de kommer då att kunna ta in ca 140 elever till sin verksamhet.

SmåSkolan är inte någonting som ska stressas fram, de skyndar långsamt för att bygga upp en bra skola för alla elever att gå till. Vilket också har givit resultat i flera undersökningar som lett till olika utmärkelser. De har som ledord – Bra skola. På riktigt. Med otroligt kompentent och engagerad personal och kunskapen om hur man faktiskt bygger en bra skola, på riktigt. De menar inte att de är perfekta – för det är ingen – men de har höga mål som de jobbar mot, på SmåSkolan jobbar man som ett VI och inte ett JAG.

Hos eleverna ligger fokus på de gedigna grundfärdigheterna. Man är inte intresserad av någon ”elit” på skolan utan alla elever, oavsett grundförutsättningar, utbildas efter sina egna förutsättningar och målbilder. Genom deras småskalighet med mindre klasser och fler lärare kan man också uppnå de mål som sätts upp för eleverna. Det finns max 20 elever i klasserna och oftast minst 2 lärare i varje klass, vilket gör att man kan lägga större fokus på enskild elev.

SmåSkolan har nu vart i drift sedan 2011, och vad har man då lyckats med under dessa 5 åren, frågade vi Fredrik. Genom den småskalighet som finns på skolan och det tak på elever man satt, jobbar man idag med mindre klasser och fler lärare per elev. Detta leder till ett större fokus på alla elever som i längden gör att fler elever lyckas med sina mål i skolan. SmåSkolan tillhör också toppskiktet i landet vad gäller trygghet. Bland annat finns en elevberättelse om att ”hos oss finns ingen mobbning” som återkommer.

Vi kom även in på vad vi kan ta med oss i det fortsatta politiska arbetet, där handlade mycket om att systemet måste uppdateras kring skolinspektionen och kompetensen på de som gör inspektionerna, detta skiljer sig oerhört mellan kommunerna. Även om inspektion på lika villkor kring friskolor och de kommunala skolorna, då inspektionstiderna kan skilja sig väldigt mycket. Lärarbristen var också ett område som vi kom in på där det är oerhört svårt att hitta personal, och framför allt personal med stor kompetens. Just läraryrket jobbar Moderaterna aktivt med och har genom olika steg gjort läraryrket mer attraktivt. Men klart är att arbetet aldrig tar slut och att det hela tiden finns mer utveckling att sträva mot.

Överlag ett mycket intressant besök. Vi har nu under våren besökt ett antal skolor, både friskolor och kommunala som grundskola och gymnasie på både landsbygd som i stad. Dessa besöks har gjorts just för att se över de olika utvecklingsområden som vi inom politiken måste jobba mot. Vad gör man på landsbygdsskolan som man kan ta med sig till skolan i staden, och tvärtom. Det är skolan i Sverige som lägger grunden för våra barn och ungdomars utveckling och vad dom väljer att göra i framtiden. Alla kan inte bli astronauter, men den som vill och har möjlighet borde rimligtvis få hjälp på vägen dit. På samma sätt som de barn med extrema svårigheter i skolan borde uppmärksammas och få den hjälp de behöver, direkt. Ansvaret borde heller inte enkom ligga på skolan, det är även viktigt att det ligger ett ansvar hos föräldrarna gentemot skolan. Det är trotsallt inte en enfilig väg man åker på.

 

SmåSkolan Ljungsbro

Från vänster: Fredrik Sjöstrand, Fredrik Påhlsson, Christian Gustavsson, Catharina Rosencrantz och Stefan Erikson.

 

Östgötaresan besöker Vallastaden

Torsdag 28/4 2016

Idag gjorde kommun- och regionpolitiker från Moderaterna och Kristdemokraterna ett besök i den nya stadsdelen som håller på att växa fram i Linköping – Vallastaden. Det blir en ny och levande stadsdel mitt i staden med ca 950 lägenheter och 50 radhus. Det är planerat för 7 olika kvarter och 1 torgkvarter. Vallastaden är det första rejäla steget att koppla ihop hela staden. Den nya stadsdelen växer fram som en länk mellan området kring Mjärdevi och Universitetet mot själva stadskärnan. Ambitionen i Vallastaden var från början 350 lägenheter/radhus men har sedan dess ökat markant och landar nu på runt 1000. Varje byggnad är arkitektritad och de ena får inte vara den andra lik. Det är även bestämt att samma arkitekt får inte rita mer än 3 byggnader i ett kvarter för att kunna skapa en variation på den nya stadsdelen.

Vi fick även information från Tekniska verken och deras innovativa arbete kring det nya kulvertsystemet som är uppbyggt under marken för att på ett enkelt sätt underlätta infrastrukturen. Nu behöver man inte längre bryta upp mark för att arbeta likt hur det brukar vara inne i Linköpings stadskärna utan de kan istället sköta i princip allt underhåll under jord. Kulvertsystemet var tvunget att vara på plats innan byggandet av de nya byggnaderna och de första delen av kulverten lyftes på plats i december 2013.

Självklart fick vi oss en liten rundtur i det nya kulvertsystemet och det var väldigt spännande att se hur man har byggt upp det och underlättat för framtida underhåll av Vallastaden. Ett mycket innovativt infrastruktursystem.

Nedan följer lite bilder från det mycket intressanta besöket.

besök vallastaden 1                     IMG_2999956

Information om den nya stadsdelen.                                Johan Böök berättar om kulvertsystemet.

 

 

IMG_2434949                 IMG_2999962 (2)                  IMG_24444955              IMG_29503333

En liten rundtur i kulvertsystemet.

 

gruppbild Vallastaden

Och avslutningsvis en gruppbild från besöket.

Jonas Jacobsson Gjörtler på besök i Östergötland

30/3 2016

I dagarna två besökte Jonas Jacobsson Gjörtler, moderaternas gruppledare i Riksdagens miljö- och jordbruksutskott, Östergötland. Det gjordes flera olika besök i Norrköping och Linköping under hans vistelse. Östgötaresan tog ett avbrott från planeringen av vår kampanj och följde med på två av Jonas besök.

Vi startade onsdagen med ett besök på Tekniska Verken där vi träffade Klas Gustafsson, vice vd, och Per Everhill, ansvarig inom public affairs, för att prata om deras verksamhet och arbetet kring bland annat etanol- och biogasproduktion, vattenkraft och energieffektivisering av fastigheter. Tekniska verken är ett kommunägt energiföretag med ca 260 000 privat- och företagskunder. De har omkring 900 anställda och under 2015 omsatte man 4.7 miljarder, omsättningen styrs till stor del beroende på hur högt eller lågt elpriset är.

Vi kom snabbt in på hur klimatpåverkan ser ut från företagets sida och den senaste mätningen som gjordes, 2014, visade det på minus 714 000 ton CO2. Man minskar alltså klimatpåverkan med total 714 000 ton CO2. Mätningen görs utifrån tanken om att ifall – i detta fall – tekniska verken inte fanns i Linköping utan ersattes med bästa tänkbara alternativ, hur skulle det då se ut. I detta fallet betyder det att de efterfrågade nyttigheterna produceras med en lägre klimatpåverkan än det mest troliga alternativet skulle ha gjort under 2014.

Vi diskuterade också problematik med vissa typer av regleringar, t.ex. jordbruksverkets nya krav på insamlingssystem för matrester till biogödselproduktion. De nya kraven innefattar total spårbarhet i hela insamlingskedjan, biogödselproducenten ska också kunna säkerställa jordbruksverkets rätt till inspektion i hela insamlingskedjan. Producenten har också omfattande dokumentationskrav i hela insamlingskedjan. Det är väldigt stora och omfattande krav från jordbruksverket som avsevärt försvårar arbetet kring biogödselproduktion. Dessa krav förbättrar inte heller slutproduktens kvalité. Jordbruksverkets nya krav ökar kostnaderna, minskar konkurrenskraften och försämrar lönsamheten avsevärt för biogödselproducenterna. 
Idag finns det redan krav på kemikalieinnehåll m.m. för biogödsel, vilket i sin tur också testas av producenten. Kring detta diskuterades också lösningar på de nya kraven och jordbruksverkets krav på insamlingssystem för matavfall till biogödselproduktion måste förenklas avsevärt. I detta fall vore det också enklare och mer effektivt att kvalitén på biogödsel garanteras genom krav på slutprodukten istället för mer byråkratiska krav kring insamlingssystemet. Mindre byråkrati och klåfingrighet leder allt som oftast till en bättre och mer effektiv process.

iPhone Image 222071

På bilden ser vi från vänster: Klas Gustafsson, Jonas Jacobsson Gjörtler och Christian Gustavsson.

Efter besöket på tekniska verken begav vi oss vidare för lunchsamtal om det svenska jord- och skogsbruket tillsammans med engagerade moderater tillika brukare. Det fördes mycket goda samtal där det bland annat togs upp om den hårda situationen för mjölkbönder och det diskuterades om förslag på lösningar till den situation vi har idag. Det finns mycket mjölk på våra gårdar, men det finns inga direkta pengar. Problematiken kring att Sverige är det enda landet i världen som klassar jordbruk som miljöfarligt medan de övriga länderna endast ser det som en miljöpåverkan togs upp. Redan här börjar man sätta käppar i hjulet för våra svenska bönder, förutom alla de skatter man lägger på hög i Sverige, t.ex. diesel, bönderna kör inte runt med sin traktor för att det är kul utan för att han behöver. Alla skatter försvårar det ännu mer att driva ett företag som bonde. Konkurrens är bra, konkurrens är viktigt, varför ska man då belasta alla våra bönder med dessa skatter? Genom att göra så försvårar man för de svenska bönderna att konkurrera på den europeiska och internationella marknaden. Vi i Sverige måste göra det enklare för företagaren att driva sitt företag, sker det inga ändringar inom en snar framtid kommer det svenska jord- och lantbruket sakta men säkert att brytas ner.

iPhone Image 22205F

Bild från lunchsamtal med jord- och skogsbrukare i full diskussion med Jonas Jacobsson Gjörtler.

Sammantaget en mycket bra förmiddag med många goda reflektioner och idéer som delades. Vad gäller jord- och lantbruk har östgötaresan intressanta saker på gång. Så håll utkik på hemsidan och Facebook framöver så att du inte missar det!