30/3 2016

I dagarna två besökte Jonas Jacobsson Gjörtler, moderaternas gruppledare i Riksdagens miljö- och jordbruksutskott, Östergötland. Det gjordes flera olika besök i Norrköping och Linköping under hans vistelse. Östgötaresan tog ett avbrott från planeringen av vår kampanj och följde med på två av Jonas besök.

Vi startade onsdagen med ett besök på Tekniska Verken där vi träffade Klas Gustafsson, vice vd, och Per Everhill, ansvarig inom public affairs, för att prata om deras verksamhet och arbetet kring bland annat etanol- och biogasproduktion, vattenkraft och energieffektivisering av fastigheter. Tekniska verken är ett kommunägt energiföretag med ca 260 000 privat- och företagskunder. De har omkring 900 anställda och under 2015 omsatte man 4.7 miljarder, omsättningen styrs till stor del beroende på hur högt eller lågt elpriset är.

Vi kom snabbt in på hur klimatpåverkan ser ut från företagets sida och den senaste mätningen som gjordes, 2014, visade det på minus 714 000 ton CO2. Man minskar alltså klimatpåverkan med total 714 000 ton CO2. Mätningen görs utifrån tanken om att ifall – i detta fall – tekniska verken inte fanns i Linköping utan ersattes med bästa tänkbara alternativ, hur skulle det då se ut. I detta fallet betyder det att de efterfrågade nyttigheterna produceras med en lägre klimatpåverkan än det mest troliga alternativet skulle ha gjort under 2014.

Vi diskuterade också problematik med vissa typer av regleringar, t.ex. jordbruksverkets nya krav på insamlingssystem för matrester till biogödselproduktion. De nya kraven innefattar total spårbarhet i hela insamlingskedjan, biogödselproducenten ska också kunna säkerställa jordbruksverkets rätt till inspektion i hela insamlingskedjan. Producenten har också omfattande dokumentationskrav i hela insamlingskedjan. Det är väldigt stora och omfattande krav från jordbruksverket som avsevärt försvårar arbetet kring biogödselproduktion. Dessa krav förbättrar inte heller slutproduktens kvalité. Jordbruksverkets nya krav ökar kostnaderna, minskar konkurrenskraften och försämrar lönsamheten avsevärt för biogödselproducenterna. 
Idag finns det redan krav på kemikalieinnehåll m.m. för biogödsel, vilket i sin tur också testas av producenten. Kring detta diskuterades också lösningar på de nya kraven och jordbruksverkets krav på insamlingssystem för matavfall till biogödselproduktion måste förenklas avsevärt. I detta fall vore det också enklare och mer effektivt att kvalitén på biogödsel garanteras genom krav på slutprodukten istället för mer byråkratiska krav kring insamlingssystemet. Mindre byråkrati och klåfingrighet leder allt som oftast till en bättre och mer effektiv process.

iPhone Image 222071

På bilden ser vi från vänster: Klas Gustafsson, Jonas Jacobsson Gjörtler och Christian Gustavsson.

Efter besöket på tekniska verken begav vi oss vidare för lunchsamtal om det svenska jord- och skogsbruket tillsammans med engagerade moderater tillika brukare. Det fördes mycket goda samtal där det bland annat togs upp om den hårda situationen för mjölkbönder och det diskuterades om förslag på lösningar till den situation vi har idag. Det finns mycket mjölk på våra gårdar, men det finns inga direkta pengar. Problematiken kring att Sverige är det enda landet i världen som klassar jordbruk som miljöfarligt medan de övriga länderna endast ser det som en miljöpåverkan togs upp. Redan här börjar man sätta käppar i hjulet för våra svenska bönder, förutom alla de skatter man lägger på hög i Sverige, t.ex. diesel, bönderna kör inte runt med sin traktor för att det är kul utan för att han behöver. Alla skatter försvårar det ännu mer att driva ett företag som bonde. Konkurrens är bra, konkurrens är viktigt, varför ska man då belasta alla våra bönder med dessa skatter? Genom att göra så försvårar man för de svenska bönderna att konkurrera på den europeiska och internationella marknaden. Vi i Sverige måste göra det enklare för företagaren att driva sitt företag, sker det inga ändringar inom en snar framtid kommer det svenska jord- och lantbruket sakta men säkert att brytas ner.

iPhone Image 22205F

Bild från lunchsamtal med jord- och skogsbrukare i full diskussion med Jonas Jacobsson Gjörtler.

Sammantaget en mycket bra förmiddag med många goda reflektioner och idéer som delades. Vad gäller jord- och lantbruk har östgötaresan intressanta saker på gång. Så håll utkik på hemsidan och Facebook framöver så att du inte missar det!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *