17 maj 2016

Moderaterna i Linköping besökte idag SmåSkolan i Ljungsbro som del av Moderaterna i Östergötlands politikutvecklingsprojekt – Östgötaresan. SmåSkolan är en skola som inte gör som alla andra, vilket gör att de ibland är populära och ibland kritiserade! Skolan är startad av, ägs och drivs idag av Jessica och Fredrik Påhlsson, båda med en bakgrund inom läraryrket. Vi fick sätta oss ner med Fredrik, som också är rektor, för att prata om skolans verksamhet, utveckling och framtid.

Iden kring SmåSkolan uppkom när de själva funderade på vart deras barn skulle börja skolan. På den vägen är det och sedan 2011 driver de skolan i Ljungsbro för F-3. De har idag ca 80 elever på skolan och arbetet för en expandering med årskurs 4-6 är igång, vilket räknas bli klart under perioden 2016-2019 i en helt egen lokal, de kommer då att kunna ta in ca 140 elever till sin verksamhet.

SmåSkolan är inte någonting som ska stressas fram, de skyndar långsamt för att bygga upp en bra skola för alla elever att gå till. Vilket också har givit resultat i flera undersökningar som lett till olika utmärkelser. De har som ledord – Bra skola. På riktigt. Med otroligt kompentent och engagerad personal och kunskapen om hur man faktiskt bygger en bra skola, på riktigt. De menar inte att de är perfekta – för det är ingen – men de har höga mål som de jobbar mot, på SmåSkolan jobbar man som ett VI och inte ett JAG.

Hos eleverna ligger fokus på de gedigna grundfärdigheterna. Man är inte intresserad av någon ”elit” på skolan utan alla elever, oavsett grundförutsättningar, utbildas efter sina egna förutsättningar och målbilder. Genom deras småskalighet med mindre klasser och fler lärare kan man också uppnå de mål som sätts upp för eleverna. Det finns max 20 elever i klasserna och oftast minst 2 lärare i varje klass, vilket gör att man kan lägga större fokus på enskild elev.

SmåSkolan har nu vart i drift sedan 2011, och vad har man då lyckats med under dessa 5 åren, frågade vi Fredrik. Genom den småskalighet som finns på skolan och det tak på elever man satt, jobbar man idag med mindre klasser och fler lärare per elev. Detta leder till ett större fokus på alla elever som i längden gör att fler elever lyckas med sina mål i skolan. SmåSkolan tillhör också toppskiktet i landet vad gäller trygghet. Bland annat finns en elevberättelse om att ”hos oss finns ingen mobbning” som återkommer.

Vi kom även in på vad vi kan ta med oss i det fortsatta politiska arbetet, där handlade mycket om att systemet måste uppdateras kring skolinspektionen och kompetensen på de som gör inspektionerna, detta skiljer sig oerhört mellan kommunerna. Även om inspektion på lika villkor kring friskolor och de kommunala skolorna, då inspektionstiderna kan skilja sig väldigt mycket. Lärarbristen var också ett område som vi kom in på där det är oerhört svårt att hitta personal, och framför allt personal med stor kompetens. Just läraryrket jobbar Moderaterna aktivt med och har genom olika steg gjort läraryrket mer attraktivt. Men klart är att arbetet aldrig tar slut och att det hela tiden finns mer utveckling att sträva mot.

Överlag ett mycket intressant besök. Vi har nu under våren besökt ett antal skolor, både friskolor och kommunala som grundskola och gymnasie på både landsbygd som i stad. Dessa besöks har gjorts just för att se över de olika utvecklingsområden som vi inom politiken måste jobba mot. Vad gör man på landsbygdsskolan som man kan ta med sig till skolan i staden, och tvärtom. Det är skolan i Sverige som lägger grunden för våra barn och ungdomars utveckling och vad dom väljer att göra i framtiden. Alla kan inte bli astronauter, men den som vill och har möjlighet borde rimligtvis få hjälp på vägen dit. På samma sätt som de barn med extrema svårigheter i skolan borde uppmärksammas och få den hjälp de behöver, direkt. Ansvaret borde heller inte enkom ligga på skolan, det är även viktigt att det ligger ett ansvar hos föräldrarna gentemot skolan. Det är trotsallt inte en enfilig väg man åker på.

 

SmåSkolan Ljungsbro

Från vänster: Fredrik Sjöstrand, Fredrik Påhlsson, Christian Gustavsson, Catharina Rosencrantz och Stefan Erikson.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *