Tisdagen den 24 maj 2016

I Moderaterna i Östergötlands politikutvecklingsprojekt – Östgötaresan – vill vi ta ansvar för hela Östergötland. Staden och landsbygden är två viktiga delar som inte är varandras motsatser, utan behöver varandra. Trygghetsaspekten runt om i vårt län är någonting som vi därför tar på allvar. Vi måste kunna känna oss trygga vart vi än bor i länet. Därför gjorde ett antal moderater från Östergötland idag ett besök hos polisen i Linköping för att träffa Ulrika Herbst, regionpolischef, Torbjörn Johansson, biträdande regionpolischef, Robert Wallén, polisområdeschef Östergötland, och Anna Lindqvist, lokalpolisområdeschef Linköping.

Vi inledde mötet med att få information om resan från 23 myndigheter till 1. En resa som påbörjades 2011 och nu är i slutskedet i genomförandet av reformen. Endel säger att det har gått fort i omorganisationen, vissa säger att det har gått alldeles för långsamt. Nu är de i alla fall snart i mål. Polisen består idag av sju stycken regionområden, där Region Öst är fjärde största region. Regionen sträcker sig från Gislaved och Värnamo ända upp till Strängnäs, det betyder alltså att vi Region Öst innefattar mer än bara Östergötland som polisområde. Den nya polisregion anses vara väl utformad där de större kommunerna, Jönköping, Linköping, Norrköping och Nyköping ligger bra till geografiskt. Man har ca 600 poliser i arbetskraft årsvis, siffran är egentligen högre, men som på så många andra ställen är det folk som är tjänstlediga, föräldralediga m.m.

Någonting som de poängterade var att de hade haft svårt att klara av hösten 2015 om de inte hade vart 1 myndighet. Om man fortsatt vara 23 myndigheter hade förhandlingarna över resurser m.m. antagligen tagit betydligt längre tid. Nu kunde de istället omlokalisera resurser till områden där det behövdes för att stärka upp, t.ex. i Malmö.

Polisens verksamhetsidé:

”Närmare medborgaren, mer tillgängliga och tillsammans leder vi det brottsbekämpande arbetet för trygghet, rättssäkerhet och demokrati.”

En ny verksamhetsidé har plockats fram i samband med utformningen av en polismyndighet där man vill komma närmare medborgaren och bli mer tillgängliga. Vilket i sig är bra, men för att bli det krävs det också mer resurser till polisen för att kunna täcka upp, bland annat inom områden som idag ligger efter och har långa handläggningstider, men också ute på fältet i våra städer och på vår landsbygd. Folk måste kunna känna sig säkrare. Därför har moderaterna i sin plan för ett starkare Sverige presenterat att vi behöver minst 2000 nya poliser för att kunna stärka upp i landet. Det krävs verkligen mer resurser och åtgärder för att polisen ska kunna göra sitt jobb fullt ut.

Vi pratade även om lokalpolisområden, dessa är polisens nav och ska vara basen för polisens verksamhet. De ska ge korta och snabba beslutsvägar som ska kunna skapa bättre förutsättningar för en väl fungerande lokal polisverksamhet. De utgår här från två punkter. den ena är att mer än hälften av polisregionernas verksamhet ska bedrivas i lokalpolisområdena, närmare medborgaren. Samt att det lokala polisarbetet ska stärkas genom att resurser och mandat att fatta beslut finns lokalt. Anna Lindqvist, lokalpolisområdeschef i Linköping, fyllde på med att hon tycker att resurserna finns hos henne, men det handlar också om att kunna prioritera rätt och fatta tuffa beslut. Ibland blir det dock svårt, men då får man antingen hjälp av ett annat lokalpolisområde, eller tvärtom. Den nya hjälpande organisationen fungerar alltså betydligt bättre än jämfört med tidigare. 59% av alla resurser går till lokalpolisområdet för att de ska kunna vara närmare medborgaren och bli mer tillgängliga. Vissa områden behöver såklart mer närvaro och tillgänglighet än andra, och det är här prioriteringarna kommer in.

Ett bra besök där vi fick en positiv bild över omorganisationen till en enda myndighet. Problematiken kvarstår dock kring att polisen faktiskt behöver mer resurser. Moderaterna har presenterat ett förslag om minst 2000 nya poliser. Detta är såklart välkommet. För om inte polisens verksamhet fungerar, vem ska då leda det brottsbekämpande arbetet för trygghet, rättsäkerhet och demokrati?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *