Skogsbruket är viktigt för Sverige

Skogsnäringen och den produktiva skogen har en betydande roll i vår ekonomi. Just därför behövs det också goda förutsättningar för den svenska skogsindustrin såväl som för landets alla privata skogsägare att bruka sin skog. Det bästa sättet att skydda skogen på är inte alltid via bildandet av reservat. Våra skogsägare är också idag oerhört duktiga på att sköta sina marker och de tar ett stort ansvar för både produktion och miljö.

Om Sverige ska sträva efter att bli helt fossilfritt behöver vi skogsbruket och de alternativ vi kan få fram genom densamma, t.ex. att drivmedel kan tillverkas av träflis. Skogsbruket är avgörande för att kunna ställa om till ett mer hållbart samhälle. För att vi ska kunna uppnå skogens fulla potential måste teknologier, nya som befintliga, utvecklas. Det uppnås inte via att sätta fler restriktioner på den produktiva skogen, utan genom satsning på forskning och innovation.

Den privata äganderätten är en grundbult i en väl fungerande marknadsekonomi. Och faktum är att våra skogsägare måste kunna driva ett lönsamt skogsbruk. Detta är dessutom viktigt för att kunna hålla landsbygden levande. Som en följd av aktivt skogsbruk i privatägd skog har de miljö- och naturvärden som skyddas på många platser uppstått. Dessutom återplanteras självklart avverkad skog, vilket innebär att den nya och växande skogen kan fortsätta att göra klimatnytta. Allt detta på grund av ett aktivt skogsbruk.

Det finns idag cirka 23 miljoner hektar produktiv skogsmark i Sverige, vilket motsvarar 57% av landarealen. 25% av skogsarealen är redan undantagen från skogsbruket, frivilligt och av formella skäl. Genom att gå mot äganderätten tas mycket av den produktiva skogen ur produktion med de negativa ekonomiska följder det får. Fortsättningsvis kanske det bara ska ske frivilliga undantag från skogsbruket?

Den svenska skogsindustrin, en av Sveriges viktigaste näringsgrenar, är en av världens största exportörer av sågade trävaror, massa och papper. Vid bildandet av fler reservat och mer restriktioner, hur ska de drabbade skogsägarna då ersättas när skogen som brukas blir direkt värdelös? Vem ska upprätthålla ett lönsamt skogsbruk när risken finns för stora inskränkningar? Och hur ska vi effektivt kunna nå ett fossilfritt samhälle?

Äganderätten måste skyddas och värnas, därför behövs det också goda förutsättningar för den svenska skogsindustrin såväl som för landets alla privata skogsägare att bruka sin skog. Moderaterna i Östergötland står upp för äganderätten, rätten att bruka sin mark och en levande landsbygd.

Betty Malmberg (M), Riksdagsledamot för Östergötland
Christian Gustavsson (M), Förbundsordförande Östergötland och kommunalråd i Linköping
Anna Nilsson (M), Oppositionsråd Valdemarsvik

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *