Tak över huvudet och trygghet i närområdet utgör det absolut mest grundläggande för att kunna bedriva en process för att lära sig. Studier vid högskola och universitet kräver en hel del läsande där mycket tid, energi och fokus måste riktas till inlärningsprocessen.

I Ryd, där det kommunalt ägda bostadsbolaget Studentbostäder tillhandahåller boende för ungefär 3 000 Linköpingsstudenter har flera studenter känt sig stundtals otrygga. Det har vid flera tillfällen eldats sophus, skjutits raketer och varit allmänt stökigt i Ryds centrum. Samtidigt när jag själv precis flyttat ifrån Ryd 2014 var läget mycket kritiskt. Det var en öppen skottlossning samt knivslagsmål mitt i centrala Ryd.

Flera i min egna umgängeskrets har även upplevt området som mycket otryggt, och det har även hänt att enskilda från grupperingar i Ryds centrum närmat sig studenter men lyckligtvis har de stoppats i tid av sina egna kompisar. Enligt polisen själva är en viktig del av lösningen för att råda bot på sådan problematik god kontakt med ungdomarna och en kontinuitet. Därför anser jag att polisen borde öka närvaron i och i närheten av Ryd samt att det vore en god idé att öppna upp en lokal polisstation i närheten av Ryds centrum.

Tittar vi på de rapporter som produceras kring bostadssituationen i Sverige råder det bostadsbrist i de allra flesta högskole- och universitetsstäder. Åtminstone 50% av de nyantagna studenterna vid Linköpings universitet kommer från annan plats än Östergötlands län enligt Linköpings egna statistik. Vidare framgår det av Linköpings kommuns egna analyser att man avser att försöka locka fler utländska studenter till Linköping med anledning av det vikande underlaget av 19–24 åringar, som är den primära konkurrensgruppen gällande ansökningar till universitetet.

För att rekrytera duktiga framtidsnamn till Linköpings Universitet måste vi ha en fungerande bostadsmarknad på plats, som kan erbjuda tak över huvudet på de nyantagna studenterna i båda Linköping och Norrköping. Tyvärr sönderregleras den svenska bostadsmarknaden av politiker som uppenbarligen inte har ambitionen att stifta lagar och upprätta regler till förmån för att lösa ett så pass viktigt samhällsproblem som bristen på bostäder faktiskt är. Ärligt talat så har jag svårt att förstå vad våra politiker vill åstadkomma när de ställer sig bakom kommunala inspel gällande nybyggnationers utseende, varför priset på hyresrätter ska regleras av politiska beslut och varför bostadens funktion ska styras av politiker, exempelvis toalettens storlek eller fönstrets yta.

Det är uppenbart att ingen av dessa regler finns till för att alla ska få möjligheten till tak över sitt huvud. Att avskaffa, alternativt se över lagarna som påverkar byggtakten negativt borde varje politiker ställa sig bakom, oavsett om man kallar sig humanist, liberal, socialist eller åtnjuter någon annan ideologisk uppfattning.

William Jonsson
Ledamot i MUF Östergötlands distriktsstyrelse

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *